Danh mục

Câu hỏi thường gặp

 Hướng dẫn tắt IPv6

IPv6 là địa chỉ giao thức mới nhất sẽ thay thế cho IPv4. Kể từ Windows Vista trở đi Ipv6 được...